Όλα τα μαθήματα γίνονται κατόπιν ραντεβού

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Functional Training09.00 - 10.00

Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00
Functional Training09.00 - 10.00

Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00
Functional Training09.00 - 10.00

Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00
Functional Training09.00 - 10.00

Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00
Functional Training09.00 - 10.00

Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00
Functional Training09.00 - 10.00

Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 Functional Training10.00 - 11.00

Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00
Functional Training10.00 - 11.00

Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00
Functional Training10.00 - 11.00

Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00
Functional Training10.00 - 11.00

Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00
Functional Training10.00 - 11.00

Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00
Functional Training10.00 - 11.00

Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Functional Training11.00 - 12.00

Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00
Functional Training11.00 - 12.00

Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00
Functional Training11.00 - 12.00

Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00
Functional Training11.00 - 12.00

Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00
Functional Training11.00 - 12.00

Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00
Functional Training11.00 - 12.00

Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Functional Training12.00 - 13.00

Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00
Functional Training12.00 - 13.00

Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00
Functional Training12.00 - 13.00

Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00
Functional Training12.00 - 13.00

Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00
Functional Training12.00 - 13.00

Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00
Functional Training12.00 - 13.00

Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Functional Training13.00 - 14.00

Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00
Functional Training13.00 - 14.00

Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00
Functional Training13.00 - 14.00

Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00
Functional Training13.00 - 14.00

Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00
Functional Training13.00 - 14.00

Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00
Functional Training13.00 - 14.00

Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Functional Training16.00 - 17.00

Pilates Κρεβάτια16.00 - 17.00
Functional Training16.00 - 17.00

Pilates Κρεβάτια16.00 - 17.00
Functional Training16.00 - 17.00

Pilates Κρεβάτια16.00 - 17.00
Functional Training16.00 - 17.00

Pilates Κρεβάτια16.00 - 17.00
Functional Training16.00 - 17.00

Pilates Κρεβάτια16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Functional Training17.00 - 18.00

Pilates Κρεβάτια17.00 - 18.00
Functional Training17.00 - 18.00

Pilates Κρεβάτια17.00 - 18.00
Functional Training17.00 - 18.00

Pilates Κρεβάτια17.00 - 18.00
Functional Training17.00 - 18.00

Pilates Κρεβάτια17.00 - 18.00
Functional Training17.00 - 18.00

Pilates Κρεβάτια17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Functional Training18.00 - 19.00

Pilates Κρεβάτια18.00 - 19.00
Functional Training18.00 - 19.00

Pilates Κρεβάτια18.00 - 19.00
Functional Training18.00 - 19.00

Pilates Κρεβάτια18.00 - 19.00
Functional Training18.00 - 19.00

Pilates Κρεβάτια18.00 - 19.00
Functional Training18.00 - 19.00

Pilates Κρεβάτια18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Functional Training19.00 - 20.00

Pilates Κρεβάτια19.00 - 20.00
Functional Training19.00 - 20.00

Pilates Κρεβάτια19.00 - 20.00
Functional Training19.00 - 20.00

Pilates Κρεβάτια19.00 - 20.00
Functional Training19.00 - 20.00

Pilates Κρεβάτια19.00 - 20.00
Functional Training19.00 - 20.00

Pilates Κρεβάτια19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Functional Training20.00 - 21.00

Pilates Κρεβάτια20.00 - 21.00
Functional Training20.00 - 21.00

Pilates Κρεβάτια20.00 - 21.00
Functional Training20.00 - 21.00

Pilates Κρεβάτια20.00 - 21.00
Functional Training20.00 - 21.00

Pilates Κρεβάτια20.00 - 21.00
Functional Training20.00 - 21.00

Pilates Κρεβάτια20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Functional Training09.00 - 10.00Functional Training09.00 - 10.00Functional Training09.00 - 10.00Functional Training09.00 - 10.00Functional Training09.00 - 10.00Functional Training09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 Functional Training10.00 - 11.00Functional Training10.00 - 11.00Functional Training10.00 - 11.00Functional Training10.00 - 11.00Functional Training10.00 - 11.00Functional Training10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Functional Training11.00 - 12.00Functional Training11.00 - 12.00Functional Training11.00 - 12.00Functional Training11.00 - 12.00Functional Training11.00 - 12.00Functional Training11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Functional Training12.00 - 13.00Functional Training12.00 - 13.00Functional Training12.00 - 13.00Functional Training12.00 - 13.00Functional Training12.00 - 13.00Functional Training12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Functional Training13.00 - 14.00Functional Training13.00 - 14.00Functional Training13.00 - 14.00Functional Training13.00 - 14.00Functional Training13.00 - 14.00Functional Training13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Functional Training16.00 - 17.00Functional Training16.00 - 17.00Functional Training16.00 - 17.00Functional Training16.00 - 17.00Functional Training16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Functional Training17.00 - 18.00Functional Training17.00 - 18.00Functional Training17.00 - 18.00Functional Training17.00 - 18.00Functional Training17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Functional Training18.00 - 19.00Functional Training18.00 - 19.00Functional Training18.00 - 19.00Functional Training18.00 - 19.00Functional Training18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Functional Training19.00 - 20.00Functional Training19.00 - 20.00Functional Training19.00 - 20.00Functional Training19.00 - 20.00Functional Training19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Functional Training20.00 - 21.00Functional Training20.00 - 21.00Functional Training20.00 - 21.00Functional Training20.00 - 21.00Functional Training20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00Pilates Κρεβάτια09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00Pilates Κρεβάτια10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00Pilates Κρεβάτια11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00Pilates Κρεβάτια12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00Pilates Κρεβάτια13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Pilates Κρεβάτια16.00 - 17.00Pilates Κρεβάτια16.00 - 17.00Pilates Κρεβάτια16.00 - 17.00Pilates Κρεβάτια16.00 - 17.00Pilates Κρεβάτια16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pilates Κρεβάτια17.00 - 18.00Pilates Κρεβάτια17.00 - 18.00Pilates Κρεβάτια17.00 - 18.00Pilates Κρεβάτια17.00 - 18.00Pilates Κρεβάτια17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Pilates Κρεβάτια18.00 - 19.00Pilates Κρεβάτια18.00 - 19.00Pilates Κρεβάτια18.00 - 19.00Pilates Κρεβάτια18.00 - 19.00Pilates Κρεβάτια18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Pilates Κρεβάτια19.00 - 20.00Pilates Κρεβάτια19.00 - 20.00Pilates Κρεβάτια19.00 - 20.00Pilates Κρεβάτια19.00 - 20.00Pilates Κρεβάτια19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Pilates Κρεβάτια20.00 - 21.00Pilates Κρεβάτια20.00 - 21.00Pilates Κρεβάτια20.00 - 21.00Pilates Κρεβάτια20.00 - 21.00Pilates Κρεβάτια20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο